City Album: Wang Lujia, Xiamen 1986 – 1996 Photo Exhibition

28 April - 27 May 2018 Xiamen