Resonance: 2020 the 12thThree Shadows Photography Award Exhibition(Xiamen)

25 July - 30 August 2020 Xiamen
Duration: July 25th - Aug 30th, 2020
Project Executive: Teng Qingyun
Organizer: Three Shadows Xiamen Photography Art Centre
Friendly Supporter: Chengdu Contemporary Image Museum
Supporters: Zhejiang Photography Publishing, French Embassy in China, Japan Foundation Beijing

 

 

International Jury Team

Sophie Makariou, Present of Musée national des Arts asiatiques-Guimet
Yasufumi Nakamori, Senior Curator of InternationalArt (Photography) at the Tate Modern
Fei Dawei, Critic and Curator 
Zheng Wen, Deputy Director of the Art Museum of the Nanjing University of the Arts
RongRong&inri, Co-Founders of Three Shadows Photography Art Centre
 

 Media Jury Team

alphabetically

HE BoArtist, Editor of Chinese Photography Magazine
adaFeature Director of BBART Magazine
Pei Gang, Galleries-Channel Editor-in-Chief of Artron
Wang Jiabei, Deputy Editor-in-Chief of Phoenix Art
Wang Yidi, Director of Business Development, Asia, Artnet
Wu ShunanDeputy Editor-in-Chief of CHIP FOTO-VIDEO
Zhang Chaobei, Senior Editor of HiArt

2020 TSPA finalists

(Alphabetically)

 

Bai Shan, Chi Lei, Di Jinjun, Guo Beihua, Joy Island, Jiang Chuan, Jin Jing, Liu Chuanli, Wang Chunshuai, Wang Xuehan, Wu Mengyuan, Wu Jauchen, Xu Feng, Yang Guohua, Yu Jiayue, Zhang Beichen, Zhao Zhi, Zhou Qiang, Zhou Yijun, Zhu Xiuren.

 

RESULTS ANNOUNCED

Three Shadows Photography Award will have no winner this year and the grand prize of 80,000 RMB (pre-tax) will be evenly divided between all 20 finalists. Di Jinjun received the Luo Bonian Photographer Award and a 10,000 RMB cash prize (pre-tax). Zhang Beichen won the Media Award.