Three Shadows First Experimental Image Open

22 March - 21 April 2014

"Open exhibition" refers to an indefinite theme, freedom to choose mediums for image, and no curators; artists participate freely for impromptu autonomous creation and presentation within a specified time and space, to highlight the non-mainstream and uncertainty. The exhibiting artists, including the artists who have been making experimental art since the the beginning of the Opening and Reform period, as well as the latest generation of young artists, adhere to the spirit of experimentation, and take the challenge of creating in a limited time. It presents generations of Chinese experimental artists’ spirits of freedom and a richer appearances.

 

Participating artists:

Mu(Gao Bo), Hungli Chen, Cui Xiuwen, Fang Lu, Feng Mengbo, Feng Yan, Fu Yu, Gu Changwei, Han Lei, He Chongyue, Hong Lei, Huang Xiaoliang, Jiang Pengyi, Jiang Zhi, 9 mouth, Li Tianyuan, Lian Zhiping, Liu Zheng, Lu Yanpeng, Miao Xiaochun, Mo Yi, Ren Hang, RongRong & inri, Taca Sui, Wang Chuan, Wang Jinsong, Wang Ningde, Xing Danwen, Yan Lei, Yan Zichou, Yang Mu, Yang Fudong, Zhang Wei, Zhang Xiaodi, Zhao Liang, Zhu Jinjing, and Zhuang Hui.