Winner

Adou

 

Shiseido Award

 Zhu Hongling

 

Tierny Fellowship

Jiang Pengyi


Finalists

Thomas Ting, Gao Yuan, Huang Jing, Huang Shiyun, Jiang Pengyi, Rraay Lai, Lin Shu, Ling Hua, Liu Ke, Wayne Liu, Liu Yuan, Luo Dan, Luo Yang, Ma Qiusha, Ri Yue, Shan Feiming, Sun Yanchu, Sun Yusheng, Tang Nannan, Wei Shelin, Wang Wei, Xie Qiongzhi, Xin Gang, Yan Ming, Yu Xiao, Zhang Mengting, Zhu Hongling

 

Jury

  • Kotara Iizawa - Photography Critic and Curator, Japan
  • Christopher Phillips - Curator, International Center for Photography, USA
  • Karen Smith - Art Critic and Curator, Beijing
  • Gu Zheng - Photography Critic and Professor, Fudan University, Shanghai
  • Bas Vroege - Director and Curator, Paradox Foundation, Netherlands