2020 The 12th Three Shadows Photography Award Finalists Announcement

After intense deliberation by the Three Shadows Photography Award committee and invited juror Mr Zheng Wen(Curator, Art Critic, Deputy Director of the Art Museum of Nanjing University of Arts) , 20 finalists have been selected out of 555 candidates to participate in the 12th Three Shadows Photography Award (TSPA) Exhibition. They are, alphabetically, Bai Shan, Chi Lei, Di Jinjun, Guo Beihua, Joy Island,Jiang Chuan, Jin Jing, Liu Kang, Wang Chunshuai, Wang Xuehan, Wu Mengyuan, Wu Zhaochen, Xu Feng, Yang Guohua, Yu Jiayue, Zhang Beichen, Zhao Zhi, Zhou Qiang, Zhou Yijun, Zhu Xiuren

 

The exhibition will be held at the Three Shadows Photography Art Centre ( Date to be determined). The winner of the 12th edition of the TSPA and Luo Bonian Award will be announced and given the awards and 80,000RMB and 10,000RMB respectively at the opening ceremony, after the international jury has interviewed the artists and made its decisions. The International jury panel will be annouced soon.

 

 

2020 TSPA Calendar of Event:

          

Date: To Be Determined

Opening Ceremony

TSPA Sakuta Photo Fair

TSPA International Jury Talk Series

 

Organizer

Three Shadows Photography Art Centre

Friendly Supporter:Chengdu Contemporary Image Museum

Supporter: Zhejiang Photography Publishing

Special Thanks: French Embassy in China

January 25, 2020