MEDIA ONLINE SHOP Mail subscription
提交 Cancel
Exhibition introduction

Fifth 2013 Annual Three Shadows Photography Award


June 9, 2013 - April 13, 2013

Participating Artists: An Yi, Cao Qiongyue,CHAN Kai Chun, ChenXiaoxuan, Dai Jianyong, Du Yanfang, He Wei, Huang Dongli, LiFangzhou, Li Jun, Li Xinzhao, Mu Ge, Ning Kai, Ouyang Fu, Qu Yi,Shen Peiyu, Shi Minfeng, Sun Lüe, Sun Xiao, Tang Jing, Wen Min,Xue Yuan, Yan Zichou, Yu Xiqi, Zhang Chen, Zhang Wang, ZhouYichen, and Zhu Jinjing.

Selection Committee:

Wang Huangsheng: Director, CAFA Art Museum, Beijing

Paul Martineau: Associate Curator, Department of Photographs,The J. Paul Getty Museum, USA

Brett Rogers: Director, The Photographers’ Gallery, London, UK

RongRong: Photographer, founder of Three Shadows PhotographyArt Centre, BeijingAfter intense deliberation by the selection committee, 28 finalistshave been selected out of the 504 candidates to participate in thefifth Three Shadows Photography Award (TSPA) exhibition.


This year's Photography Award includes the Three Shadows PhotographyAward and the Shiseido Prize for Female Photographers. The finalresults of the competition had be announced on April 13, 2013, afterthe international final selection committee has made its decisions.Li Jun won the TSPA Award, and Du Yanfang the Shiseido Prize for Female Photographers.